Pragmatische partikels in de rechterperiferie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

515 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)307-322
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit