Pre- and Post-Migration Determinants of Socio-Cultural Integration of African Immigrants in Italy and Spain

T. Fokkema, H. de Haas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

75 Citaten (Scopus)
2411 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pre- and Post-Migration Determinants of Socio-Cultural Integration of African Immigrants in Italy and Spain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences