Предваряя революцию. Третьи Рязановские чтения в Государственной публичной исторической библиотеке.

Irina Novichenko, Elena Strukova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Предваряя революцию. Третьи Рязановские чтения в Государственной публичной исторической библиотеке.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities