Predicate movement

H. Broekhuis, V. Hegedűs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

307 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)531-564
Aantal pagina's33
TijdschriftLingua
Volume119
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit