Predicting adaptation of phenology in response to climate change, an insect herbivore example

M. Van Asch, P.H. van Tienderen, L.J.M. Holleman, M.E. Visser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  12 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Predicting adaptation of phenology in response to climate change, an insect herbivore example'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology

  Chemical Compounds