Predicting avian herbivore responses to changing food availability and competition

Kevin Wood (Co-auteur), R.A. Stillman, J.L. Newth, Rascha Nuijten, G.M. Hilton, B.A. Nolet, Eileen Rees

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer109421
Aantal pagina's18
TijdschriftEcological Modelling
Volume441
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit