Predicting population and community dynamics - the type of aggregation matters

K.M. Meyer, K. Schiffers, T. Münkemüller, M. Schädler, J. Calabrese, A. Basset, M. Breulmann, S. Duquesne, B. Hidding, A. Huth, C. Schöb, T.F.J. Van de Voorde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)563-571
TijdschriftBasic and Applied Ecology
Volume11
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit