Predicting Progression to Advanced Age-Related Macular Degeneration from Clinical, Genetic, and Lifestyle Factors Using Machine Learning

Soufiane Ajana, Audrey Cougnard-Grégoire, Johanna M Colijn, Bénédicte M J Merle, Timo Verzijden, Paulus T V M de Jong, Albert Hofman, Johannes R Vingerling, Boris P Hejblum, Jean-François Korobelnik, Magda A Meester-Smoor, Marius Ueffing, Hélène Jacqmin-Gadda, Caroline C W Klaver, Cécile Delcourt,

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Predicting Progression to Advanced Age-Related Macular Degeneration from Clinical, Genetic, and Lifestyle Factors Using Machine Learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences