Predicting progression to Alzheimer's disease with human hippocampal progenitors exposed to serum

Aleksandra Maruszak, Edina Silajdžić, Hyunah Lee, Tytus Murphy, Benjamine Liu, Liu Shi, Chiara de Lucia, Abdel Douiri, Evgenia Salta, Alejo J Nevado, Charlotte E Teunissen, Pieter J Visser, Jack Price, Henrik Zetterberg, Simon Lovestone, Sandrine Thuret

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
70 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Predicting progression to Alzheimer's disease with human hippocampal progenitors exposed to serum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences