Predicting Prose that Sells: Analyzing Bestseller Prediction Models

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Titel"Data in Digital Humanities" - the European Association for Digital Humanities 2018 Conference
Aantal pagina's4
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit