Predicting species distribution and abundance responses to climate change: why it is essential to include biotic interactions across trophic levels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Predicting species distribution and abundance responses to climate change: why it is essential to include biotic interactions across trophic levels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds