Predicting the effect of climate change on temperate shallow lakes with the ecosystem model PCLake

W.M. Mooij, J.H. Janse, L.N. De Senerpont Domis, S. Hülsmann, B.W. Ibelings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Predicting the effect of climate change on temperate shallow lakes with the ecosystem model PCLake'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences