Predicting the responsiveness of soil biodiversity to deforestation: A cross-biome study

T.W. Crowther, D.S. Maynard, J.W. Leff, E.E. Oldfield, R.L. Mcculley, N. Fierer, M.A. Bradford

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2983-2994
Aantal pagina's12
TijdschriftGlobal Change Biology
Volume20
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit