Predicting UV-B effects at the community level - the mesocosm approach

R.M. Forster, H. Schubert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2014-2017
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume27
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit