Predicting Variation of Folk Songs: A Corpus Analysis Study on the Memorability of Melodies

B. Janssen, John Ashley Burgoyne, Henkjan Honing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Psychology
Volume8
Nummer van het tijdschrift621
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 apr. 2017

Citeer dit