Prediction of incident stroke events bassed on retinal vessel caliber: a systematic review and individual-participant meta-analysis.

K. McGeechan, G. Liew, P. Macaskill, L. Irwig, R. Klein, J.J. Wang, P. Mitchell, J.R. Vingerling, P.T.V.M. de Jong, J.C. Witteman, M.M. Breteler, J. Shaw, P. Zimmet, T.Y. Wong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1323-1332
TijdschriftAmerican Journal of Epidemiology
Volume170
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit