Prediction Uncertainty in an Ecological Model of the Oosterschelde Estuary

O. Klepper, H. Scholten, J.P.G. Van de Kamer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)191-209
  TijdschriftJournal of Forecasting
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit