Predominance of methanogens over methanotrophs in rewetted fens characterized by high methane emissions

Xi Wen, Viktoria Unger (Co-auteur), Gerald Jurasinski, Franziska Koebsch, Fabian Horn, Gregor Rehder, Torsten Sachs, Dominik Zak, Gunnar Lischeid, Klaus-Holger Knorr, Michael E. Böttcher, Matthias Winkel, P.L.E. Bodelier, Susanne Liebner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Predominance of methanogens over methanotrophs in rewetted fens characterized by high methane emissions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences