Predominant Mycosphaerella species on Eucalyptus species in South Africa

P.W. Crous, G. Hunter, J. Roux, T. Coutinho, B.D. Wingfield, M.J. Wingfield

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2001

    Citeer dit