Preeclampsia is not associated with altered platelet vasopressin binding and cytosolic Ca2+ concentration

J.A.M. van der Post, A. Konijnenberg, K. Boer, M.C.L. Schaap, C.E.A. van Boxtel, A. Sturk, G.J. de Boer, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

275 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1169-1178
TijdschriftAmerican Journal of Obstetrics and Gynecology
Volume169
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit