Preface : Bio-fluid-dynamics: Exchange processes at the sediment-water interface

M. Friedrichs, G. Graf, L.A. Van Duren

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-2
  TijdschriftJournal of Sea Research
  Volume55
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit