Preface [by Volme 40 Aquatic Ecology]

L.A. Van Duren, P.R. Jonsson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)407-408
  TijdschriftAquatic Ecology
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit