Preface: Conservation, management, and restoration of shallow lake ecosystems facing multiple stressors

Z. Liu, B. Han, R.D. Gulati

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-2
TijdschriftHydrobiologia
Volume710
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit