Preface. Gender in germanic

L. Cornips, Frans Gregersen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Grammatical gender is known to be prone to language variation and change. The papers in this special issue account for gender variation and change in modern Germanic languages, in particular Danish, German, Norwegian, and Southern Dutch
Originele taal-2Engels
Artikelnummer33(1)
Pagina's (van-tot)1
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Germanic Linguistics
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 mrt. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Preface. Gender in germanic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit