Preface: Genera of Hyphomycetes: a Tribute to Keith A. Seifert

Robert A. Samson*, Pedro W. Crous

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-4
Aantal pagina's4
TijdschriftStudies in Mycology
Volume95
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2020

Citeer dit