Preface to the Siberian lakes special issue

R.D. Gulati, W.M. Mooij, A.G. Degermendzhy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

223 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)481-483
TijdschriftAquatic Ecology
Volume44
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Preface to the Siberian lakes special issue'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit