Prefrontal cortex alterations in glia gene expression in schizophrenia with and without suicide

Lin Zhang, Ronald W H Verwer, Paul J Lucassen, Inge Huitinga, Dick F Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)
87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prefrontal cortex alterations in glia gene expression in schizophrenia with and without suicide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences