Prefrontal hypoactivation and recovery in insomnia.

E. Altena, Y.D. Werf, E.J. Sanz-Arigita, T.A. Voorn, S.A. Rombouts, J.P. Kuijer, E.J.W. van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1271-1276
TijdschriftSleep
Volume31
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit