Prekadastrale Atlas fan Fryslân: de pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de floreen- en stimkohieren. 17 delen, verschenen van 1988 tot 2003. (Opstellen in dl. II (1989), IV (1990) en VI (1993) afzonderlijk genoteerd)

J.A. Mol, P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieLeeuwarden
UitgeverijFryske Akademy
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit