Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren dl. 1. Barradiel en Harns

J.A. Mol, P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieLeeuwarden
UitgeverijFryske Akademy
Aantal pagina's101
Volume1
StatusGepubliceerd - 1988

Publicatie series

NaamKadastrale en Prekadastrale Atlas fan Fryslân

Citeer dit