Prekadastrale Atlas fan Fryslân, dl. 2. Weststellingwerf ten noorden van de Linde. De soolsteden van 1700 en 1640 volgends de Floreen- en Stemcohieren

J.A. Mol, P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

198 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieLeeuwarden
UitgeverijFryske Akademy
Volume2
StatusGepubliceerd - 1989

Publicatie series

NaamKadastrale en Prekadastrale Atlas fan Fryslân

Citeer dit