Prekadastrale Atlas fan Fryslân, dl. 3. Weststellingwerf ten zuiden van de Linde. De soolsteden van 1700 en 1640 volgens de Floreen- en Stemcohieren

J.A. Mol, P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieLeeuwarden
UitgeverijFryske Akademy
Aantal pagina's109
Volume3
StatusGepubliceerd - 1989

Publicatie series

NaamKadastrale en Prekadastrale Atlas fan Fryslân

Citeer dit