Preliminary observations on genetic variability of Phomopsis isolates associated with dieback of rooibos (Aspalanthus linearis)

J.C. Janse van Rensburg, J.C. Kang, S.C. Lamprecht, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume97
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit