preliminary results of femtosecond laser-assisted descemet stripping endothelial keratoplasty.

Y.Y.Y. Cheng, F. Hendrikse, E. Pels, R.J. Wijdh, H. Van Cleynenbreugel, C.A. Eggink, G. van Rij, W.J. Rijneveld, R.M.M.A. Nuijts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1351-1356
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume126
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit