Preliminary study of internal gas composition of Lemna gibba L

E.P.H. Best, A.H. Pieterse, R. Soekarjo, L. De Lange

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)109-113
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit

  Best, E. P. H., Pieterse, A. H., Soekarjo, R., & De Lange, L. (1977). Preliminary study of internal gas composition of Lemna gibba L. Acta Botanica Neerlandica, 26(2), 109-113.