Preliminary study of internal gas composition of Lemna gibba L

E.P.H. Best, A.H. Pieterse, R. Soekarjo, L. De Lange

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)109-113
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit