Prenatal famine exposure and adult mortality from cancer, cardiovascular disease, and other causes through age 63 years

P. Ekamper, F.W.A. van Poppel, A.D. Stein, G.E. Bijwaard, L.H. Lumey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

44 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prenatal famine exposure and adult mortality from cancer, cardiovascular disease, and other causes through age 63 years'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences