Prenatal fluoxetine exposure induces life-long serotonin 5-HT3 receptor-dependent cortical abnormalities and anxiety-like behaviour.

L.A. Smit-Rigter, C.W. Noorlander, L. Von Oerthel, P. Chameau, M.P. Smidt, J.A. Van Hooft

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)865-870
TijdschriftNeuropharmacology
Volume62
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit