Prenatal NeuN+ neurons of Down syndrome display aberrant integrative DNA methylation and gene expression profiles

Peter Henneman, Adri N Mul, Andrew Yf Li Yim, Izabela M Krzyzewska, Mariëlle Alders, Adelia Adelia, Mark R Mizee, Marcel M Mannens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prenatal NeuN+ neurons of Down syndrome display aberrant integrative DNA methylation and gene expression profiles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences