Preparation of the earnings variable in the GGS data Wave 1

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverNederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
Aantal pagina's8
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit