Preparation of the earnings variable in the GGS data Wave 1

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverNederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
Aantal pagina's8
StatusGepubliceerd - 2016

Onderzoekersoutput

  • 1 Andere bijdrage

Earnings variable in the GGS data Wave 1

Muller, J. S., 2016

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Citeer dit

Muller, J. S. (2016). Preparation of the earnings variable in the GGS data Wave 1. Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.