Preparing a paper for publication: an action plan for rapid composition and completion

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  259 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Preparing a paper for publication: an action plan for rapid composition and completion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology