Preprocessing strategy influences graph-based exploration of altered functional networks in major depression

Viola Borchardt, Anton Richard Lord, Meng Li, J. Van der Meer, Hans-Jochen Heinze, Bernhard Bogerts, Michael Breakspear, Martin Walter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Preprocessing strategy influences graph-based exploration of altered functional networks in major depression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences