Preregistering Qualitative Research: A Delphi Study

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

39 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Preregistering Qualitative Research: A Delphi Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics