Presence and development of populations of the introduced brown alga Sargassum muticum in the southwest Netherlands

A.T. Critchley, P.H. Nienhuis, K. Verschuure

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)245-255
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume151/152
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit