Presence and the design of trust

C. Nevejan

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Hamelink, C., Promotor, Externe Persoon
  • Wyatt, S.M.E., Promotor
Datum van toekenning11 apr. 2007
StatusGepubliceerd - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit