Presence of the fire ant Solenopsis invicta (Westwood) (Hymenoptera: Formicidae) stimulates burrowiong behavior by larvae of the sandfly Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva)(Diptera: Psychodidae)

J.A. Harvey, J.G.C. Hamilton, R.D. Ward

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

212 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Presence of the fire ant Solenopsis invicta (Westwood) (Hymenoptera: Formicidae) stimulates burrowiong behavior by larvae of the sandfly Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva)(Diptera: Psychodidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology