Presence of vasopressin, oxytocin and neurophysins in the mammalian pineal gland: failure to demonstrate vasotocin

P. Pévet, J. Dogterom, R.M. Buijs, A. Reinhartz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit