Present nitrogen and carbon dynamics in the Scheldt estuary using a novel 1-D model

A.F. Hofmann, K.E.R. Soetaert, J.J. Middelburg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  233 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Present nitrogen and carbon dynamics in the Scheldt estuary using a novel 1-D model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences