Preservation of the light field in turbid lake and river water in laboratory-scale enclosure

M. Rijkeboer, H.J. Gons, J.C. Kromkamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)517-530
  TijdschriftJournal of Plankton Research
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit