President van Nederland: Rutger Jan Schimmelpenninck [Review of: (2012) Edwina Hagen, President van Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) (Amsterdam 2012)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume128
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit