Prestatie en reputatie: de staatsman als monster [Review of: (2011) John Bew, Castlereagh. Enlightenment, war and tyranny (Londen 2011)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)84-87
TijdschriftTijdschrift voor Biografie
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit